img
img
img

ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಶ್ರೀ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಶ್ರೀ. ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರು
ಶ್ರೀ. ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರು